Yardımcı Ses Nedir? Yardımcı Ses İle İlgili Örnekler

Yardımcı ses nedir? Aslına bakarsanız yardımcı ses, Türkçe’nin farklı ses olaylarından bir tanesidir. Ulama, ünlü düşmesi, ünsüzyumuşaması… gibi çok sayıda ses olayı gibi yardımcı sesin de bir ses olayı olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce sizlere ulama nedir sorusunun yanıtlarını BilgiBilgi olarak vermiştik.

Yardımcı ses nedir sorusunun yanıtını aldığınızda aslında onun kaynaştırma ünsüzü ile arasındaki farkı da anlamış olacaksınız. Yardımcı ses ile ilgili örnekler gördüğünüzde ise konuyu daha rahat pekiştireceğinizi ve buna yönelik soruları daha kolay çözebileceğinizi söyleyebiliriz.

Yardımcı Ses Nedir?

Yardımcı ses nedir? Türkçe’de bazı kelime ve eklerin yan yana gelmesi, dil özelliklerine göre pek de uygun değildir. Bu nedenle, kelime ve eklerinin birlikte kullanılabilmesi için araya giren seslere; yani harflere yardımcı ses adı verilir. Bu durum da zaten yardımcı ses türemesi olarak belirtilmektedir.

Yardımcı Ses İle İlgili Örnekler

Yardımcı Ses Nedir

Başka bir tanım ile Yardımcı ses nedir sorusuna şu şekilde yanıt verebiliriz: Bazen bir kelimenin sonuna getirilen ek ünlü harf ile başlar. Kelimenin son harfi de ünlüdür. Ve Türkçe’de iki ünlü harfin yan yana gelmesi hem dil kurallarına uygun değildir hem de bu şekildeki kelimelerin okunuşu zor olur. Aynı durum ünsüz harfler yan yana gelirse de ortaya çıkar.

Bu gibi durumlarda kelime ile ek arasına bir kaynaştırma harfi gelir ve böylece kelimelerin okunuşu daha kolay bir hale gelir. Oluşturulan yeni kelimenin de Türkçe dil kurallarına daha uygun olması sağlanmış olur.

Yardımcı Ses İle İlgili Örnekler

Yardımcı ses ile ilgili örnekler, konuyu daha iyi anlamanız adına gereklidir.

• Araba + a = Arabaya (Y harfi yardımcı sestir)

• Çanta + ı = Çantanı (N harfi yardımcı sestir)

• Sıra + ı = Sırası (S harfi yardımcı sestir)

• Kol + m = Kolum (U harfi yardımcı sestir)

• Kitap + m = Kitabım (I harfi yardımcı sestir)

• Kedi + e = Kediye (Y harfi yardımcı sestir)

Yardımcı ses ile ilgili örnekler de gösteriyor ki yardımcı ses türemesi hem ünlü harf hem de ünsüz harf ile gerçekleşebilmektedir. Çünkü dilimizde, ünlü ya da ünsüz ile biten bir kelime, kendisi gibi ünlü ya da ünsüz bir harf ile başlayan ek aldığında, iki ünlü ya da iki ünsüzün yan yana gelememe özelliği dolayısı ile araya mutlaka bir yardımcı ses almak durumundadır.

Bu bilgiyi aklınızda tutmanız halinde yardımcı ses nedir sorusunun yanıtını da aklınızda daha kolay şekillendirebilirsiniz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yandex.Metrica Gizlilik Politikaları