Yapım Eki Nedir? Yapım Eki Almış Kelimelere Örnekler

Yapım eki nedir? Bu sorunun yanıtı Türkçemize hakim olmak isteyen herkesin bilmesi gereken dil bilgisi kuralları arasında yer alır. Çünkü dilimizde çok sayıda türemiş kelime bulunmaktadır. Ve bu kelimeler genellikle yapım eki alarak türemişlerdir. Dolayısı ile bu konuda bilgi sahibi olmak önemlidir.

Yapım eki nedir? Sonuna getirildiği kelimenin bazen anlamını ve hatta bazen de türünü değiştiren eklere yapım eki adı verilmektedir. İsim köklü bir kelime aldığı yapım eki ile yine isim olabileceği gibi fiil de olabilmektedir. Aynı durum kökü fiil olan bir kelime için de söz konusu olabilir ve kelime fiilden türeyip isim halini alabilir.

Yapım Eki Nedir?

Yapım eki nedir? Kök halindeki bir kelimeye gelerek, kelimenin anlamını, hatta zaman zaman da türünü değiştiren eklere yapım eki adı verilmektedir. Bunu biraz daha detaylandırmak istersek, bir kelimenin, anlamına yakın en küçük birimine kök denildiğini ve köklerin de isim kökü ve fiil kökü olarak ayrıldığını biliyoruz.

Yapım Eki Almış Kelimelere Örnekler

Yapım Eki Nedir

İşte bu köklere gelip hem kelimenin anlamını hem de zaman zaman türünü değiştiren eklere yapım eki adı verilmektedir. Yapım eki almış kelimelere örnekler verdiğimizde, yapım eki nedir sorusunun yanıtını daha iyi algılayabileceksiniz…

Yapım Eki Almış Kelimelere Örnekler

Yapım eki almış kelimelere örnekler, maddeler halinde şu şekilde verilebilir.

Başlık

Başlık kelimesinin kökü Baş’tır. Baş’ı, kafa olarak anlamlandırabiliriz.

Başlık kelimesi ise anlam olarak, kafaya takılan bir çeşit şapkadır.

Lık eki bu nedenle yapım eki olarak kullanılmıştır diyebiliriz.

• Denizci

Denizci kelimesinin kökü Deniz’dir. Ve içerisinde suyun bulunduğu doğal mavilik olarak bilinir.

Denizci kelimesi ise denizde çalışan kişilere verilen isimdir. Bu kişiler genellikle gemilerde görev yaparlar.

Ci eki burada yapım eki olarak kullanılmıştır.

• Durgun

Durgun kelimesinin kökü Dur’dur. Durmak bir fiildir. Durağanlığı, hareketsizliği ifade eder.

Durgun kelimesi ise sakin anlamında kullanılmaktadır. Durgunluk fiil kökü değil isim köküdür. Hatta bir nitelendirme sıfatı olduğu da söylenebilir.

Gun eki burada yapım ekidir. Hem anlam hem de kelimenin türünü değiştirmiştir.

• Balıkçı

Balıkçı kelimesinin kökü balık’tır. Balık denizde yaşayan bir canlıdır.

Balıkçı ise balık tutmayı kendisine meslek edinmiş kişidir.

Buradaki çı eki yapım eki olarak bilinmelidir.

• Sözcü

Sözcü kelimesinin kökü Söz’dür. Söz kelimedir, laftır.

Sözcü ise bir sözü söyleyen kişidir; genellikle grupların lideri, konuşmacıdır.

Cü eki burada yapım eki olarak kullanılmıştır.

Yapım eki almış kelimelere örnekler, yapım eki nedir sorusunun yanıtını daha iyi kavramanızı sağlamış olmalı. Ancak BilgiBilgi içerisinde buna yönelik farklı bilgiler de bulabilirsiniz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yandex.Metrica Gizlilik Politikaları