Sayıların Yazımı

Sayıların Yazımı Türkçe Yazım Kurallarına Göre Nasıl Olmalıdır?

• Metin içerisinde kullanılacak olan sayıların yazı ile yazılması gerekir.
Buraya daha önce bir kere gelmiştim

• Metin içerisindeki sayıların yazımında, söz konusu sayı, fiyat, saat, istatistik, ölçü… gibi verileri belirtiyorsa, rakam ile yazılır.
Aldığım kitabın fiyatı 8 TL idi

• Sayıların yazılışı kapsamında, metin içerisinde yazılan saat, eğer istenirse yazı ile de yazılabilir
Her sabah sekizde uyanıyorum

• Bir sayı, eğer birden fazla kelimeden oluşuyorsa, kelimeler birbirinden ayrı yazılır
Kitabın üç yüz altmış dört sayfasını okudum

Cümle Tamamlama

• Para ile ilgili işlemlerin yapıldığı, çek, senet gibi ticari belgelerin de dahil olduğu, kağıt üzerinde yazılan tutarlar bitişik yazılır. Bu uygulamaya, daha sonra tutar üzerinde değişiklik yapılmaması adına gidilmiştir.
Hesabınızda 10.250 (Onbinikiyüzelli) TL var

• Bir sayı, eğer dört basamaklıdan daha uzun ise, sondan başlamak kaydı ile, üçerli gruplar halinde ayrılarak yazılır, ve aralara nokta (.) konulur.
3.468.124

• Dört basamaklıdan uzun sayıların yazımı Türkçe’de kolay okunabilmesi adına, trilyon, bin, milyon, milyar gibi kelimelerin yazı ile yazılmasına onay verir
3 milyon 468 bin 124

• Sayıların yazılışında, kesirli sayılar virgül ile ayrılır
2,4

Cümle Oluşturma

• Sıra sayıları eğer rakam ile yazılacaksa, ya sayının sonrasında nokta konulur; ya da kesme işareti kullanılarak sayının belirttiği derece yazılır
3. 25’inci

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yandex.Metrica Gizlilik Politikaları