Hece Nedir? Harf Nedir?

Bu yazımızda sizlere, harf; ve heceler ile ilgili bilgiler vereceğimizi belirtmemiz gerekmektedir. Harf nedir, hece nedir… gibi soruların yanıtları ile birlikte, harfler, ve heceler hakkında detaylı bilgilere yazımız içerisinden ulaşabilirsiniz. Dilerseniz bilgilerimizi aktarmaya, zaman kaybetmeden başlayalım:

Hece nedir? Ağızdan, ağızın yaptığı tek bir hareket ile çıkan sese hece adı verilmektedir. Kelimelerin hecelerden oluştuğunun bilinmesi gerekmektedir, ancak hecelerin de harflerden oluştuğunun unutulmaması gerekmektedir. Her bir hecenin içerisinde bir tane ünlü harf bulunduğunu söylersek çok yanlış bir bilgi vermemiş oluruz. Kendi başına hece olabilen a, e, ı,i, o, ö, u, ü harfleri bulunmakta iken, bu harflerin bulunduğu, gel, git, sor, yap, bul… gibi kelimelerin de tek heceli olduğunu belirtmeyi unutmamalıyız.
Hecelerin özellikleri: Bir Türkçe kelime içerisinde, bir ünsüz harfin, kendisinden sonraki bir ünlü harf ile bir araya gelerek hece oluşturduğunu bilmemiz gerekmektedir. Örnek vermek istersek: Ge-le-ce-ğim, Se-vi-yo-rum, Öz-le-dim…
Hecelerin özelliklerini aktarmaya devam ederken, bir Türkçe kelimede, bir kaç tane ünsüz harfin yanyana olduğunu düşünecek olursak, ilk ünsüzler kendilerinden önceki ünlü ile, son ünsüz ise, kendisinden sonraki ünlü ile hece oluşturur diyebiliriz. Bunun için örnek vermek istersek, Burç-lar, Kent-ten, taht-ta, harf-ler
Hecelerden söz ettik, hece nedir, ve hecelerin özellikleri gibi konulara da değindik. Peki harf nedir? Hemen harf ile ilgili bilgileri de gözden geçirelim:
Harf nedir? Kulak tarafından duyulabilen titreşimlerin yazı olarak gösterildiği şekillere harf adı verilmektedir. Türkçe’deki harflerin 29 tane olduğunu; ve bunların, ünlü harfler; ve ünsüz harfler olarak ikiye ayrıldıklarını belirtmemiz gerekmektedir.
Ünlü harf nedir? Söylenişleri sırasında herhangi bir engele takılmayan harflere ünlü harf adı verilmektedir. a, e, ı, i, o, ö, u, ü olmak üzere Türkçe’mizde sekiz adet ünlü harf bulunmaktadır. Ünlü harflerin, kendi başlarına bir hece olduklarını da belirtmeyi unutmamamız gerekmektedir. Bu duruma örnek vermemiz gerekirse: O-ku-la, A-ra-ba-yı, E-ve… Ünlü harflerden söz ederken şunu da belirtebiliriz: Bir kelime içerisinde kaç hece var ise, o kelime içerisinde o kadar ünlü harf bulunmaktadır, ya da bir kelime içerisinde kaç ünlü harf varsa, o kadar da hece bulunmaktadır.
Türkçe’mizde bulunan sekiz ünlü harfin de kendi içerisinde bölümlendiğini belirtmemiz gerekmektedir: Bu ünlü harf gruplarını şu şekilde özetleyebiliriz:
Geniş ünlü harfler: a, e,o, ö
Dar ünlü harfler: ı, i,u, ü
Düz ünlü harfler: a, e, ı, i
Yuvarlak ünlü harfler: o, ö, u, ü

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yandex.Metrica Gizlilik Politikaları