Harf Nedir?

Harf Nedir?

Akciğerlerimizden gelen havanın, ağızdan çıkarken oluşturmuş olduğu titreşime ses adı verilmektedir. Bir dilde bulunan her bir sesin, kağıt üzerinde gösterildiği, ve o seslerin tanınmasını sağlayan karakterlere ise harf adı verilmektedir. Her bir harf ise, her dilde, farklı bir sıralamada gösterilir. Söz konusu, dillerdeki bu sıralamaya alfabe adı verilmektedir.

Türkçe alfabede 29 harf bulunmaktadır. Bu harfler, ses çıkışlarındaki şekillerine göre ikiye ayrılır. Harf çeşitlerinden, ünlü harfler; ve ünsüz harfler olarak söz edebiliriz. Ünlü harflere sesli harf, ünsüz harflere de sessiz harf adı da verilmektedir. Harf çeşitleri arasında yer alan ünlü; ve ünsüz harfler de kendi içlerinde çeşitlenir…

Ünlü Harfler

Ağızdan, herhangi bir engele uğramadan çıkan seslere ünlü harfler adı verilmektedir. Bir ünlü harf, tek başına bir hece oluşturabileceği gibi, zaten tek başına da okunabilir. Türkçe’deki sesli harfleri şu şekilde sıralayabiliriz:
A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü

Türkçenin Ses Özellikleri Nelerdir?

Ünlü harf çeşitleri iki tanedir. Bunlar kalın ünlüler; ve ince ünlüler olarak belirtilir… Her birinde dört harf bulunmaktadır.
Kalın ünlüler: A, I, O, U
İnce ünlüler: E, İ, Ö, Ü

Ünsüz Harfler

Sessiz harfler, sesli harflerde olduğu gibi tek başına söylenememelerinin yanında, yanlarında bir tane ünlü harf bulundurularak söylenen harflerdir. Türkçe’deki ünsüz harfler şu şekildedir:
B, C, Ç, D, F, G, Ğ, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Ş, T, V, Y, Z

Ünsüz harf çeşitleri de iki tanedir. Bunlardan 8 tanesi sert ünsüz, 13 tanesi de yumuşak ünsüz olarak belirtilir.
Sert ünsüz harfler: Ç, F, H, K, P, S, Ş, T
Yumuşak ünsüz harfler: B, C, D, G, Ğ, J, L, M, N, R, V, Y, Z

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yandex.Metrica Gizlilik Politikaları