Eş Anlamlı Sözcük Eş Anlamlı Sözcük Örnekleri

Eş anlamlı sözcük, Türkçe cümlelerde ve günlük yaşamda tek başlarına dahi sık karşımıza çıkan kelime türleri arasında yer almaktadır. BilgiBilgi içerisinde daha önce eş sesli kelime hakkında bilgileri sizlerle paylaşmıştık. Pek çok kişi bu iki konuyu birbirine karıştırsa daaslında konular birbirleri ile benzer özellik göstermezler.

Eş anlamlı sözcük tanımını genel olarak yapacak olursak şunu söyleyebiliriz: Aynı anlama gelen, birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimeler bizim tarafımızdan eş anlamlı kelimeler olarak bilinirler. Bu kelimeleri örneklendirdiğimizde ve cümle içerisinde kullandığımızda konuyu daha kolay kavrayabilirsiniz.

Eş Anlamlı Sözcük

Eş anlamlı sözcük nedir? Anlamca aynı olmasına karşın, yazılış ve okunuş olarak farklı olan sözcüklere eş anlamlı sözcük denilmektedir. Anlamdaş sözcük olarak da isimlendirilebilirler. Bu sözcükleri, birbirinin yerine kullanabilirsiniz. Bir Türkçe sözcüğün anlamdaşı, genellikle farklı dillerden dilimize girmiş sözcükler olarak görülmektedir.

Eş Anlamlı Sözcük Örnekleri

Eş Anlamlı Sözcük

Yazılışları farklı ama anlamları aynı olan ve birbirinin yerine rahatlıkla kullanılabilen kelimeler olan eş anlamlı kelimeler olarak bilinirler. Türkçe’mizde zaten var olan bir kelimenin eş anlamlısına baktığımız zaman dilimize yabancı bir dilden girdiğini genellikle görebiliriz.

Eş Anlamlı Sözcük Örnekleri

Eş anlamlı sözcük örnekleri ile konuyu daha kolay kavrayabileceksiniz.

• Beyaz = ak

• Damat = Güvey

• Edat = ilgeç

• Fikir = kanaat

• Soru = sual

Bilgin = alim

• Yanıt = cevap

• Sözcük = kelime

• Armağan = hediye

• Eylem = fiil

• Siyah = kara

• Mesuliyet = sorumluluk

• Eleştiri = yergi

• Hafıza = bellek

• Lisan = dil

• Enteresan = ilginç

Eş anlamlı sözcük örnekleri arasında bazen şu şekilde bir durumla da karşılaşabilirsiniz: Eş anlamlı sözcükler bazen, gerçek anlamlarında kullanılmayabilir. Mecaz anlamda ya da terim anlam ile kullanılan bir kelimenin yerine de o kelimenin eş anlamlısını kullanmak uygun olmaz. Dilerseniz bunu da örneklendirelim…

• Kara günler yakında sona erecek…

Bu örnekte yer alan kara kelimesi, kötü, zor anlamında kullanıldığından dolayı, siyah kelimesinin, kara kelimesi yerine kullanılması durumu söz konusu değildir.

Siyah günler yakında sona erecek diyemeyiz…

Eş anlamlı sözcük konusunu kavradığınızda, bu konu ile ilgili karşınıza çıkan soruları kolayca çözebilecek hale geleceksiniz. Ve böylece daha iyi notlar alabilmeniz mümkün olacaktır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yandex.Metrica Gizlilik Politikaları