Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasının Nedenleri

Bu yazımızda sizlere tekke ve zaviyelerin kapatılması ile ilgili bilgiler vereceğimizi belirtmemiz gerekmektedir. Tekke ve zaviyeler hakkında bilgilerin aktarılmasının sonrasında, tekke ve zaviyelerin kapatılmasının nedenlerini bulabileceğiniz yazımız içerisinde, sonrasında ise, tekke ve zaviyelerin kapatılması hakkında bilgiler bulabileceğinizi belirtmemiz gerekmektedir. O halde zaman kaybetmeden tekke ve zaviyelerin kapatılması hakkında bilgilerin aktarılmasını gerçekleştirmeye başlayalım:
İlk önce Türkiye Selçukluları; sonrasında da Osmanlı İmparatorluğu tarafından bir takım tarikatlerin kurulduğunu belirtmemiz gerekmektedir. Kurulan bu tarikatlerin amacı, ilk önce, halkın din konusunda aydınlanmasını sağlamak, sonrasında ise, Anadolu’daki halkın Türk’leşmesini sağlamaktır. Bu görevleri üstlenen kişiler, tarikat üyeleri arasında yer alan mürit, derviş, ve şeyh gibi kişilerdir. Tarikatlere üye olan kişilerin toplandıkları yerlerin isimleri ya tekke, ya da zaviye olarak adlandırılmakta idi. Tekke ve zaviyelerde toplanılmasının belirli günlerinde, buralarda dini törenlerin yapıldığını da belirtmemiz gerekmektedir. Tekke ve zaviyelerde aynı zamanda sosyal yardımlaşma; ve kültürel bazı etkinliklerin de gerçekleştirildiğini belirtmeyi unutmamamız gerekmektedir.
Tekke ve zaviyelerin kapatılmasının nedenleri: Osmanlı İmparatorluğu’nda problemlerin çıkıp, devletin zayıflamaya başladığı dönemlerde, tekke ve zaviyeler, yukarıda belirtmiş olduğumuz görevlerinden uzaklaşmış; ve daha farklı şeyler yapmaya başlamışlardır. Tekke ve zaviyelerin kapatılmasının nedenleri arasında ilk olarak, halkın dini duygularının istismar edilmesinden söz etmek gerekmektedir. Tekke ve zaviyelerin kapatılmasının nedenleri arasında, buralarda çıkar gözetiminin de yapılmaya başlanmasından söz etmeliyiz. Şöyle ki: insanların buralarda hastalıklarından, ya da kötülüklerden korunduğu ileri sürülmeye başlanmış; ve bunun için de insanlardan karşılık beklenmiştir. Tekke ve zaviyelerin kapatılmasının nedenleri arasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının sonrasında da insanların vicdan hürriyetinin baskılanmasının yer aldığını belirtmeliyiz. Tekke ve zaviyelerin kapatılmasının nedenlerinden bir diğeri ise Cumhuriyete karşı çıkmak, ve ayaklanmalar gerçekleştirmektir.
Tekke ve zaviyelerin kapatılması şu şekilde gerçekleşmiştir: Mustafa Kemal Atatürk bir konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin, müritler, dervişler, ve şeyhler memleketi olamayacağını belirtmiştir, ve medeniyetin en doğru yol olduğunu aktarmıştır. Bu doğrultuda, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkartılan bir kanun ile, 30 Kasım 1925’te tekke ve zaviyeler kapatılmıştır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yandex.Metrica Gizlilik Politikaları