Belgradın Fethi Ve Belgratın Alınmasının Önemi

Bu yazımızda sizlere, Belgratın alınması, Belgradın fethi, Belgradın fethinin önemi, ve Belgratın alınmasının önemi ile ilgili bilgilerden söz edeceğimizi belirtmemiz gerekmektedir. Dilerseniz zaman kaybetmeden Belgradın fethi ile ilgili bilgilerin aktarımını gerçekleştirmeye başlayalım:
Belgrad, o dönemlerde, Orta Avrupa’nın kilidi olarak bilinmekte idi; ve Belgradın fethi ile Belgratın alınmasının, Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından gerçekleştirildiğini belirtmemiz gerekmektedir. Belgradın fethi, 29 Ağustos 1521 tarihinde gerçekleşmiştir, peki Belgratın alınması nasıl olmuştur? Bilgilerimizi gözden geçirelim:

1441 senesinde, Sultan İkinci Murat Han döneminde, Belgradın fethinin öneminin anlaşılması üzerine bölgeye gidilmiş, ve altı aylık bir kuşatma dönemi geçirilmiş, ancak bu zaman zarfında herhangi bir sonuç elde edilememiştir. Bu sırada bir salgın hastalığın gündeme gelmesi, ve kayıpların; ve zararların fazla olması dolayısı ile Belgratın alınmasından o dönemde vazgeçilerek geri dönülmüştür.
Fatih Sultan Mehmet Han ise, 13 Haziran 1459 tarihinde Belgratın alınmasının önemini algılayarak yeniden Belgradın fethine yönelik bir girişimde bulunmuş; ve bunun için 150.000 kişilik bir ordu, ve 200 gemi ile birlikte, toplar ile bölgeye gitmiştir. Belgrat kuşatılmış, fakat bu sırada Papa da Haçlı ordusunun bölgeye gitmesini sağlamış, ve kaleye girmelerine olanak tanımıştır. 22 Temmuz’da Fatih Sultan Mehmet, askerlerinin başına geçerek Belgrat içerisine girmiş dahi olsa, bir takım tedbirsiz davranışları dolayısı ile büyük zarar görmüşler, hatta Fatih Sultan Mehmet’in kendisi yaralanmış, geri çekilmek durumunda kalınmıştır. Bu dönemlerin sonrasında Belgratın alınmasının önemi zaman zaman farkedilerek yine girişimlerde bulunulmuş, fakat başarılı sonuç elde edilememiştir.
Bir takım problemlerin Kanuni Sultan Süleyman’ı kışkırtması sonucunda, 18 Mayıs 1921 tarihinde ordusu ile birlikte Belgrat’a yakın bir yere giderek otak kurdurmuş, ve 8 Ağustos 1921 tarihinde de Belgrad’ın dış bölgesine ulaşılmıştır. Bunun sonrasında, 29 Ağustos 1921 tarihinde Belgrad’ın içine de girilmiş, ve bir sonraki gün de, kilise olan, ancak sonradan camiye çevrilen yerde Kanuni Sultan Süleyman Cuma Namazını kılmıştır.
Belgradın fethinin önemi, ve Belgratın alınmasının önemi: Belgrad Sava, ve Tuna’nın birleşme noktasıdır; ve Osmanlı İmparatorluğu’nun elinde bulunmaktadır. Bu durum, Macar Ovası’nın artık Türkler’e açıldığını göstermektedir. Belgrat’ın etrafında bulunan diğer kasabalar, ve kalelerin de Belgratın alınması ile birlikte teslim olarak Osmanlı İmparatorluğu’na katıldıklarını belirtmemiz gerekmektedir. Hristiyan alemi için de Belgradın fethinin öneminin büyük olduğunu belirtmeyi unutmamamız gerekir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yandex.Metrica Gizlilik Politikaları