İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Anlatımı

İslamiyet öncesi Türk tarihi konu anlatımını bulabileceğiniz ilerleyen bölümlerde, Türk’lerin tarih sahnesine çıkışından tutun da, kültürlerine, göçlerin nedenlerine; hatta tarih sahnesine çıktığı bölgelere kadar her şeyi detaylı olarak bulabileceksiniz. İslamiyet öncesi Türk tarihi hakkında bilgi edinmenin yanında, kültürümüzü, nereden, ne zaman geldiğimizi ve olayların nedenlerine kadar her şeyi öğrenebileceksiniz. O halde hemen, İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili bilgilerin aktarımını sizler için gerçekleştirmeye başlayalım.

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Anlatımı

Türklerin tarih sahnesine çıkmış olduğu yer Orta Asya’dır. Aral Gölü çevresi, Hazar Denizi doğusu, Altay Dağları Kuzeybatısı, Tanrı Dağları Kuzeyi genel olarak yurt edinilen bölgelerdir. İlk Türk göçleri ise Milattan Önce 16. yüzyıla dayanmaktadır; yani Milattan Önce 1700’lü yıllardan itibaren, göçebe bir Türk kültüründen söz edilebilmektedir. Peki bu göçlerin sebepleri nelerdir.

İslamiyet öncesi Türk tarihinde ilk Türk göçlerinin nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
• Yeni yerlerde yaşama isteği
• İklim ve yaşanması zor coğrafi koşullar
• Meraların azalması sonrasında hayvanların hastalanarak güçsüzleşmesi
• Dış güçlerin Türk’ler üzerinde uygulamış olduğu baskılar
• Artan nüfus ile birlikte, yaşanılan yerlerin küçük gelmeye başlaması
• Türk boylarının kendi aralarındaki anlaşmazlıkları

İslamiyet öncesi Türk tarihi hakkında bilgileri sizlerle paylaşırken belirtmek istediğimiz bir diğer detay da, Türk’lerin, gittikleri yerlere kendi kültürlerini aşılamaları. Ancak bununla birlikte, gittikleri yerlerin de kültüründen etkilenmiştirler. Bunun sonucunda ortaya, sentez kültürler çıkmıştır. Tam olarak Türk’lerin yaşayış şekillerini incelemek, araştırmak da mümkün olmamaktadır. Çünkü sürekli farklı yerlerde Türk izlerine rastlanmaktadır. Dolayısı ile söz konusu yaşayış şekilleri takip edilememektedir.

Kuzey Hunları tarafından Batıya doğru, 375 yılında yapılan Kavimler Göçü, Türk’lerin Orta Asya’dan yaptıkları bilinen en büyük göç olarak belirtilmelidir.

İslamiyet öncesi Türk tarihinde, Türk’lerin anavatanı olarak bilinen Orta Asya’da oluşmuş olan kültürlerin ortak noktalarına da değinmek istersek:

• Amav Kültürü: Tarım ve hayvancılıkla uğraşan, Aşkabat yakınlarında bulunan, tuğladan evleri olup, manevi süs eşyaları da bulunan, yaygın olarak yerleşik hayatı yaşayan kültürdür.

• Andronova Kültürü: Türk’lerin ilk atalarının Andronova Kültürünü benimsediği bilinmektedir. Savaşçı olan bu kültür, at kullanmayı da bilmektedir.

• Karasuk Kültürü: Demiri bulup işleyen Karasuk Kültüründeki insanların, tekerlekli araba kullandıkları da bilinmektedir.

• Tagar Kültürü: Süs eşyalarına yönelmiş olan Tagar Kültüründe, silahların üzerine hayvan figürlerinin işlenmesi durumu söz konusu olmuştur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yandex.Metrica Gizlilik Politikaları