Yaratılış destanı hakkında kısa bilgi verirken, bu destanın evranin yaratılışını, iyilik ve kötülüğün kaynağını