Türkiyenin matematik konumu, Türkiye’nin dünya üzerindeki yerini tarifle değil, sayısal verilerle ifade etmek anlamına