Toplama işlemi, iki sayının birbiri ile toplanması şeklinde tanımlanabilen işlemdir. Okul hayatına başlayan çocuklara