Terim Anlam Nedir? Bir sözcük, kullanıldığı cümle içerisinde, mesleki anlamda, spor, müzik; ya da