Gerek iş yerlerinde, gerekse de evlerde stor perde kullanımı yoğun bir şekilde artarak devam