Sözcükte anlam soruları genellikle, bir sözcüğün cümle içerisindeki anlamına yönelik olarak sorulmaktadır. Çünkü Türkçe’de