Sayıların Yazımı Türkçe Yazım Kurallarına Göre Nasıl Olmalıdır? • Metin içerisinde kullanılacak olan sayıların