Öznel Cümle Nedir? Bir cümleye baktığımızda, bu cümleyi kuran kişinin duygularını, beğenilerini, fikrini görüyorsak,