Matematikte, geometrik şekillerin oluşmasını sağlayan bir takım işaretler bulunmaktadır, bu işaretler aynı zamanda sayılar