İki Nokta Nerede Kullanılır? • İki nokta kullanımı, bir cümlenin sonrasında, örnek olarak verilecek