Bir cümle kurulduğunda, söz konusu cümle içerisindeki kelimeler anlamca birbirlerini tamamlarlar. Ancak, cümlede anlatılan