Bir takım kişilere göre Mescidi Aksa’nın yerinde, bundan önceki zamanlarda, farklı yapılar bulunmakta idi.