Paragrafın Anahtar Kelimesi, paragrafta bizlere verilmek istenilen mesaj için ipucu veren sözcük ya da