Psikolojinin Alt Dalları Nelerdir? Kaç Tane Alt Dalı Vardır?

Psikolojinin alt dalları nelerdir? Bu sorunun yanıtlarını sadece psikolojiye ilgisi olanlar değil aynı zamanda psikoloji dersi alanlar da araştırmaktalar. Aynı zamanda konuya ilişkin sorularla da test usulü yapılan sınavlarda sıklıkla karşılaşıldığını belirtmek isteriz.

Psikolojinin alt dalları nelerdir sorusunun yanıtları arasında yer alan dallar dört ana başlık ve bunların da alt başlıklarından söz oluşmaktadır. Deneysel psikoloji, uygulamalı psikoloji, psikometrik psikoloji ve sosyal psikoloji, psikolojinin alt dalları arasında yer almaktadır. Şimdi bunların her birini kendi içinde ele alalım.

Psikolojinin Alt Dalları Nelerdir?

Psikolojinin alt dalları nelerdir sorusunun yanıtlarını maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz:

Psikolojinin Kaç Tane Alt Dalı Vardır

Psikolojinin Alt Dallari Nelerdir

 

• Deneysel Psikoloji: Deneysel psikolojiye ait ilk çalışmalar psikomotor davranışlar ve duyum sürecine ilişkin olmuştur. Günümüzde ise deneysel psikolojinin, davranışı her yönü ile incelediğini söyleyebiliriz.

Bunun için genellikle özel laboratuarlar kullanılmakta ve insan davranışları daha çok incelenmektedir. Bununla birlikte, insan ve hayvan davranışlarını karşılaştıran psikologların da bulunduğunu belirtmemiz gerekmektedir. Deneysel psikoloji kendi içinde ikiye ayrılmaktadır.

Fizyolojik Psikoloji: Davranışların birbirleri ile olan ilişkilerini ve biyolojik anlamda temellerini incelemektedir.

Karşılaştırmalı Psikoloji: Öğrenme sürecinin nasıl oluştuğunu, öğrenmeyi etkileyen faktörleri, farklı davranış kalıplarını, nasıl daha iyi öğrenilebileceğini, güdülenme ve bunun önemini, duyum ve algılama gibi süreçleri incelemektedir.

İlk olarak farklı hayvan türlerinin bu anlamdaki davranışlarını inceleyen karşılaştırmalı psikoloji, sonrasında da davranışları birbirleri ile karşılaştırır. Biyoloji bilimi ile yakından iletişimli olan karşılaştırmalı psikoloji, davranışları basitten karmaşığa doğru inceler.

Sosyal Psikoloji: Sosyal psikoloji, canlıların sosyal ortamdaki davranışlarını ve sosyal uyarıcılara vermiş oldukları tepkileri inceler. Teknoloji, bilim, sosyo-kültürel kuramlar, değişik ortam ve gruplar… canlıların davranış, inanç, tutum ve kişiliklerini nasıl şekillendirir? Sosyal psikolojinin yanıt aradığı sorular bunlardır.

Psikometrik Psikoloji: Davranışların ölçülüp değerlendirilmesi, matematiksel ve istatistiki yöntemlerin psikolojiye uygulanması, davranışların açıklanmasında matematiksel yöntemlerin kullanılabilmesi için psikometrik psikoloji kullanılmaktadır.

Uygulamalı Psikoloji: Psikolojinin alt dalları arasında yer alan uygulamalı psikoloji çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Sosyal yaşamda karşılaşılan problemlerin ve bunların çözümlerinin ne şekilde olabileceğinin ele alındığı alan uygulamalı psikolojidir. Pek çok alt dalı bulunmaktadır. Hemen uygulamalı psikolojinin alt dallarını gözden geçirmeye başlayalım.

Klinik Psikoloji: Davranış bozuklukları ve kişiliğin gelişmesine yönelik araştırmalar yapmaktadır. Hem davranış bozukluklarını giderebilecek teknik, araç ve yöntemler geliştirip; hem de insanların kişiliklerinin gelişmesine katkıda bulunur.

Danışmanlık Psikolojisi: Genellikle eğitim ve öğretimde öğrencilerin sorunları ile ilgilenmektedir. Okul psikolojisi de yakından ilgilendiği bir alt katmandır. Öğrencilerin kendilerini daha iyi anlamalarına, sorunlarını çözmelerine, eğitim ve mesleki anlamdaki sorunlarını çözmelerine katkıda bulunur. Okullarda ve dersanelerde bulunan Rehberlik servisi, danışmanlık psikolojisini bize oldukça iyi açıklamaktadır.

Endüstri Ve Örgüt Psikolojisi: Endüstrilerde ve işletmelerde, insanların birbirleri ile ve işletme ile işletme teknolojisi ve araç gereçleri ile etkileşimini incelemektedir. Verimli çalışma adına gerekli bilgilerin toplanması ve bunların üzerine çalışılması gibi işlerle de ilgilenirler.

Hizmet içi eğitim verme, personel seçme, personelin iş verimliliğini arttırma, değerlendirme gibi görevleri üstlenen endüstri ve örgüt psikolojisi, insan kaynaklarının en iyi örneği olarak belirtilebilmektedir.

Eğitim Psikolojisi: Verimli öğrenme ortamlarının oluşturup uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Ruh sağlığı, öğrenme ve gelişim üzerinde durmaktadır. İlgili teknik ve yöntemleri eğitim alanında uygulamakla yükümlüdür.

Öğrenme Psikolojisi: Bireylerin ortama uyum sağlaması, olumsuz davranışlarının değiştirilmesi, insan ilişkilerinde uyumluluk gibi konularla ilgilenmektedir. Eğitim psikolojisinin alt dalı olarak da değerlendirebileceğimiz öğrenme psikolojisi, problem çözme, hatırlama, algılama, unutma gibi algılara yoğunlaşmaktadır.

Gelişim Psikolojisi: İnsanların yaşam boyu süregelen davranışlarını, sosyal, bilişsel, bedensel ve duyuşsal olarak inceleyip araştıran psikolojinin alt dalları arasında yer almaktadır. Eğitim psikolojisinin ilgi alanına gelişim psikolojisi de girmektedir.

Psikolojinin Kaç Tane Alt Dalı Vardır?

Psikolojininkaç tane alt dalı vardır? Yaşanan bilimsel gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda aslında psikolojinin çok sayıda alt dalının zaman içerisinde geliştiğini söyleyebiliriz.

Psikolojinin kaç tane alt dalı vardır sorusunun yanıtlarını maddeler halinde şu şekilde sıralayailiriz:

• Deneysel psikoloji

• Sosyal psikoloji

• Klinik psikoloji

• Sağlık psikolojisi

• Gelişim psikolojisi

• Bilişsel psikoloji

Endüstri ve örgüt psikolojisi

BilgiBilgi içerisinde daha önce psikolojide araştırma yöntemleri hakkında bilgilerden de söz etmiştik. Bu bilgileri de gözden geçirebilirsiniz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yandex.Metrica Gizlilik Politikaları