Psikolojinin Alt Dalları Nelerdir?

Psikolojinin alt dalları konu anlatımını gerçekleştireceğimiz ilerleyen bölümlerde, psikoloji hakkında daha fazla bilgi sahibi olmanızı olanaklı hale getirmeye çalışacağız. Psikolojinin alt dalları nelerdir sorusunun yanıtları arasında yer alan psikolojinin alt dalları hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız, hiç zaman kaybetmeden bilgilerin aktarımını gerçekleştirmeye başlayalım. Psikolojinin alt dalları konu anlatımında dört ana başlık ve bunların da alt başlıklarından söz edeceğiz. Deneysel psikoloji, uygulamalı psikoloji, psikometrik psikoloji ve sosyal psikoloji, psikolojinin alt dalları arasında yer almaktadır. Şimdi bunların her birini kendi içinde ele alalım.

Psikolojinin Alt Dalları Nelerdir?

■ Deneysel Psikoloji: Psikolojinin alt dalları arasında yer alan deneysel psikolojiye ait ilk çalışmalar psikomotor davranışlar ve duyum sürecine ilişkin olmuştur. Günümüzde ise deneysel psikolojinin, davranışı her yönü ile incelediğini söyleyebiliriz. Bunun için genellikle özel laboratuarlar kullanılmakta ve insan davranışları daha çok incelenmektedir. Bununla birlikte, insan ve hayvan davranışlarını karşılaştıran psikologların da bulunduğunu belirtmemiz gerekmektedir. Deneysel psikoloji kendi içinde ikiye ayrılmaktadır.

• Fizyolojik Psikoloji: Davranışların birbirleri ile olan ilişkilerini ve biyolojik anlamda temellerini incelemektedir.

• Karşılaştırmalı Psikoloji: Öğrenme sürecinin nasıl oluştuğunu, öğrenmeyi etkileyen faktörleri, farklı davranış kalıplarını, nasıl daha iyi öğrenilebileceğini, güdülenme ve bunun önemini, duyum ve algılama gibi süreçleri incelemektedir. İlk olarak farklı hayvan türlerinin bu anlamdaki davranışlarını inceleyen karşılaştırmalı psikoloji, sonrasında da davranışları birbirleri ile karşılaştırır. Biyoloji bilimi ile yakından iletişimli olan karşılaştırmalı psikoloji, davranışları basitten karmaşığa doğru inceler.

■ Sosyal Psikoloji: Psikolojinin alt dalları konu anlatımı içerisinde yer alan sosyal psikoloji, canlıların sosyal ortamdaki davranışlarını ve sosyal uyarıcılara vermiş oldukları tepkileri inceler. Teknoloji, bilim, sosyo-kültürel kuramlar, değişik ortam ve gruplar… canlıların davranış, inanç, tutum ve kişiliklerini nasıl şekillendirir? Sosyal psikolojinin yanıt aradığı sorular bunlardır.

■ Psikometrik Psikoloji: Davranışların ölçülüp değerlendirilmesi, matematiksel ve istatistiki yöntemlerin psikolojiye uygulanması, davranışların açıklanmasında matematiksel yöntemlerin kullanılabilmesi için psikometrik psikoloji kullanılmaktadır.

■ Uygulamalı Psikoloji: Psikolojinin alt dalları arasında yer alan uygulamalı psikoloji çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Sosyal yaşamda karşılaşılan problemlerin ve bunların çözümlerinin ne şekilde olabileceğinin ele alındığı alan uygulamalı psikolojidir. Pek çok alt dalı bulunmaktadır. Hemen uygulamalı psikolojinin alt dallarını gözden geçirmeye başlayalım.

• Klinik Psikoloji: Davranış bozuklukları ve kişiliğin gelişmesine yönelik araştırmalar yapmaktadır. Hem davranış bozukluklarını giderebilecek teknik, araç ve yöntemler geliştirip; hem de insanların kişiliklerinin gelişmesine katkıda bulunur.

• Danışmanlık Psikolojisi: Genellikle eğitim ve öğretimde öğrencilerin sorunları ile ilgilenmektedir. Okul psikolojisi de yakından ilgilendiği bir alt katmandır. Öğrencilerin kendilerini daha iyi anlamalarına, sorunlarını çözmelerine, eğitim ve mesleki anlamdaki sorunlarını çözmelerine katkıda bulunur. Okullarda ve dersanelerde bulunan Rehberlik servisi, danışmanlık psikolojisini bize oldukça iyi açıklamaktadır.

• Endüstri Ve Örgüt Psikolojisi: Endüstrilerde ve işletmelerde, insanların birbirleri ile ve işletme ile işletme teknolojisi ve araç gereçleri ile etkileşimini incelemektedir. Verimli çalışma adına gerekli bilgilerin toplanması ve bunların üzerine çalışılması gibi işlerle de ilgilenirler. Hizmet içi eğitim verme, personel seçme, personelin iş verimliliğini arttırma, değerlendirme gibi görevleri üstlenen endüstri ve örgüt psikolojisi, insan kaynaklarının en iyi örneği olarak belirtilebilmektedir.

• Eğitim Psikolojisi: Verimli öğrenme ortamlarının oluşturup uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Ruh sağlığı, öğrenme ve gelişim üzerinde durmaktadır. İlgili teknik ve yöntemleri eğitim alanında uygulamakla yükümlüdür.

• Öğrenme Psikolojisi: Bireylerin ortama uyum sağlaması, olumsuz davranışlarının değiştirilmesi, insan ilişkilerinde uyumluluk gibi konularla ilgilenmektedir. Eğitim psikolojisinin alt dalı olarak da değerlendirebileceğimiz öğrenme psikolojisi, problem çözme, hatırlama, algılama, unutma gibi algılara yoğunlaşmaktadır.

• Gelişim Psikolojisi: İnsanların yaşam boyu süregelen davranışlarını, sosyal, bilişsel, bedensel ve duyuşsal olarak inceleyip araştıran psikolojinin alt dalları arasında yer almaktadır. Eğitim psikolojisinin ilgi alanına gelişim psikolojisi de girmektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yandex.Metrica Gizlilik Politikaları