Çarpan Ve Bölen Arasındaki İlişki

Bu yazımızda size, çarpan nedir, bölen nedir gibi soruların yanıtları ile birlikte, çarpan ve bölen arasındaki ilişkiden de söz edeceğiz. Doğal sayıları ilgilendiren çarpan, fve bölenler, her bir sayı için de geçerli olduklarından, bu bilgilere sahip olunması gerektiği unutulmamalıdır. O halde hemen bilgilerimizi edinmeye başlayalım…

Çarpan Nedir?

Normal şartlarda çarpan, çarpma işlemine konu olan sayıların her biri olarak tanımlanabilmektedir. Örnek vermek istersek:
10 x 3 = 30
Burada hem 10; hem de 3 çarpandır. 30 ise sonuç olup, çarpım olarak isimlendirilmektedir.

Konumuz dahilinde ise çarpan’ı şu şekilde tanımlayabiliriz: Doğal sayılar kümesinde her bir sayının oluşumu için iki sayı birbiri ile çarpılabilir. Yani, her sayı bir çarpımdır, ve her sayı, iki sayının birbiri ile çarpılması şeklinde elde edilebilir. İşte bir sayının oluşması için birbiri ile çarpılan sayılar, o sayıların çarpanı olarak tanımlanır.

Bölen Nedir?

Bir doğal sayı, kendisinin elde edilmesini sağlayan iki çarpandan oluşuyor ise, aynı zamanda bu iki sayıya; yani çarpanlarına da bölünebilmektedir. İşte bu bölme işlemine konu olan sayılar bölen olarak isimlendirilmektedir.

Bir bölme işleminde de, bölme işlemine konu olan sayıların her biri bölen, elde edilen sonuç ise bölüm olarak isimlendirilmektedir. Buna da bir örnek verelim:
30 : 10 = 3
10 sayısı burada 30’un bölenidir; ve 3 de bölüm olarak isimlendirilmektedir. Aynı şekilde:
30 : 3 = 10
Burada da 3 bölen, 10 ise bölüm olarak isimlendirilmektedir. Bölme işlemine konu olan 30 ise bölünen’dir.

Çarpan Ve Bölen Arasındaki İlişki

Çarpan ve bölen arasındaki ilişkiyi şu şekilde açıklayabiliriz:
Bir sayının çarpanı, aynı zamanda o sayının bölenidir… Bir sayının ikiden fazla çarpanı, ve çarpan sayısı kadar da böleni bulunmaktadır. Şimdi gelin bununla ilgili bilgilerimizi örneklerle pekiştirelim:

• 12 sayısını şu şekillerde elde edebiliriz:
1 x 12 = 12
2 x 6 = 12
3 x 4 = 12
O halde 12’nin çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 12 şeklindedir. 12 sayısı bu çarpanların hepsine tek tek bölünebilir. Bu nedenle 12 sayısının bölenleri de 1, 2, 3, 4, 6; ve 12’dir.

• 28 sayısının çarpan ve bölenleri
1 x 28 = 28
2 x 14 = 28
şeklinde belirlenir, yani 1, 2, 14; ve 28, 28 sayısının çarpanı, aynı zamanda da bölenidir.

• 36 sayısının çarpan ve bölenleri
1 x 36 = 36
2 x 18 = 36
3 x 12 = 36
4 x 9 = 36
6 x 6 = 36
1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 36 sayısının çarpan; ve bölenleridir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yandex.Metrica Gizlilik Politikaları