2. Abdülhamid Kimdir? 2. Abdülhamid Hakkında Kısa Bilgi

Bu yazımızda sizler için 2. Abdülhamid hakkında kısa bilgi vereceğimizi, 2. Abdülhamid kimdir sorusunun yanıtı olarak 2. Abdülhamid hayatı hakkındaki detayları aktaracağımızı belirtmemiz gerekmektedir. Eğer siz de 2. Abdülhamid hakkında kısa bilgi edinmek istiyor, ve 2. Abdülhamid kimdir diyorsanız, hiç zaman kaybetmeden 2. Abdülhamid hayatı hakkındaki bilgilerin aktarımını gerçekleştirmeye başlayalım:

21 Eylül 1842’de dünyaya gelen 2. Abdülhamid’in babası Suldan Abdülmecit, annesi ise Tir-i Müjgan Sultan’dır. Oldukça iyi bir eğitim alan 2. Abdülhamid, ilk olarak din ilimlerini öğrenmiş, sonrasında da kendini Fransızca eğitiminde çok geliştirmiştir. Avrupa, ve Mısır seyahatlerine amcası Abdülaziz ile birlikte gidip gelen 2. Abdülhamid, daha sonra, amcası Abdülaziz’in, bir takım Batı’ya yönelik paşalar tarafından tahttan indirilip, sonrasında da şehit edilmesi üzerine tahta çıkmıştır. Abdülaziz’in sonrasında tahta 4. Murat’ın çıkması gerekiyor olsa da, akli dengesinin yerinde olmaması gerekçesi ile, Abdülaziz’i tahttan indiren paşalar tarafından tahta çıkartılmıştır. Ancak, 2. Abdülhamid’in tahta çıkartılması için de yine aynı paşalar tarafından bir takım şartlar öne sürülmüş, 2. Abdülhamid de bu şartları kabul etmiştir… Buna göre, 2. Abdülhamid tahtta bulunsa dahi devlet işlerine karışmayacak, Millet Meclisi tarafından verilen kararları uygulamakla hükümlü olacaktır. Biraz önce de belirtmiş olduğumuz gibi 2. Abdülhamid, bu şartları kabul ederek tahta çıkmıştır.
2. Abdülhamid tahta çıktığında, zaten kötü durumda olan Osmanlı İmparatorluğu’nda, önce Birinci Meşrutiyet İlan edildi, sonrasında da 93 Harbi başladı, ki 93 harbi Osmanlı İmparatorluğu için tam bir hüsran niteliği taşımıştır. Buna dayanarak bir anlaşmaya varmak isteyen, ve durumun daha fazla kötüye gitmesini önlemeye çalışan 2. Abdülhamid ilk olarak Meclis-i Mebusan’ı kapatmıştır. Ayastefanos Antlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu tarafından kaybedilen pek çok toprağı yeniden ele geçirmek üzere İngiltere ile anlaşan 2. Abdülhamid, Berlin Konferansını topladı, ve Kıbrıs’ın idaresini İngiltere’ye vererek, Ayastefanos Antlaşması ile kaybedilen yerlerin çoğunun, Osmanlı İmparatorluğu topraklarına yeniden dahil olmasını olanaklı hale getirdi.
Düyun-U Umumiye’yi kuran 2. Abdülhamid, Osmanlı Devleti’nin var olan borçlarının yarıdan fazlasının silinmesini sağladı. Eğitim, öğretim, ve imar işlerine ağırlık veren 2. Abdülhamid, döneminde pek çok eserin, cami, medrese, çeşme gibi yapıların hazırlanmasını olanaklı hale getirmiş, ve Osmanlı Devleti çevresine demiryolları inşa ettirmiştir. Bu sırada, Girit’te Yunanlıların isyan çıkartmaları üzerine, 2. Abdülhamid, Yunanistan’a harp ilan etti. Bunda da çok başarılı oldu. Bunun üzerine Avrupa devletleri, Yunanistan’ın, Osmanlı Devleti eline geçeceğini anladılar, ve iki ülkenin anlaşması yönünde çalışmalar başlatıp, bu çalışmalarda başarılı da oldular.
Doğu Anadolu’da Hamidiye alayları kurarak, burada olması muhtemel Ermeni hareketlerinin önlemini almış oldu, ve böylece bölgedeki Osmanlı Devleti hakimiyetini de pekiştirmiş oldu. Filistin’de, Yahudiler’in bir cumhuriyet kurmasını da önleyen 2. Abdülhamid, buradaki toprakların kan ile alındığını dile getirmiş, ve elden çıkartılamayacağını, Osmanlı Devleti’nin borçları silinecek dahi olsa sert bir şekilde belirtmiş bulunmaktadır.
2. Abdülhamid hayatındaki bu başarıları gören, gerek iç, gerekse de dış düşmanlar, bu şekilde ne İslam dinini yok edebileceklerini, ne de Osmanlı Devleti’ni parçalayamayacaklarını görmüş; bunun sonrasında da 2. Abdülhamid’i tahttan indirme çalılşmalarına başlamışlardır. Bunun için 2. Abdülhamid’e iftiralar atarak, ona suikastler düzenlemeye başlamışlardır. İttihat Ve Terakki Cemiyeti’nin Batılı güçler tarafından kışkırtılması sonrasında 1908 yılında ilan edilen İkinci Meşrutiyet, ve sonrasında çıkan olayların ardından bir de 31 Mart Vakası’nın yaşanması dolayısı ile tahttan indirilen 2. Abdülhamid, bunun ardından Selanik’e gönderilmiş, sonrasında da 10 Şubat 1918 tarihinde ölmüştür. 2. Abdülhamid’in mezarı Çemberlitaş’ta, 2 Mahmut Türbesi’nde yer almaktadır…

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yandex.Metrica Gizlilik Politikaları