Karenin Özellikleri Kare Özellikleri Kare Hakkında Bilgi

Karenin özellikleri, aslına bakarsanız hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor. Çünkü en sık karşılaştığımız geometrik şekiller arasında kare yer alıyor. Bununla birlikte özellikleri hakkında bilgi sahibi olduğunuz kare ile ilgili çıkan soruları da çok kolay çözümleyebileceğinizi unutmamalısınız.

Karenin köşegen uzunluğu hakkında kısa zaman önce BilgiBilgi içerisinde sizlerle önemli bilgiler paylaştık. Karenin kenar uzunluğu ile ilgili bilgileri de zaten pek çoğunuz biliyorsunuz. Öyle ki bir karede dört kenar uzunluğu bulunuyor ve her birinin uzunluğu diğeri ile aynı. Bu durum açılar için degeçerli.

Kare içerisinde toplamda dört iç açı bulunuyor ve bunların her birinin ölçüsü diğeri ile aynı. 90derece. Dış açılar ise 270 derece… Kısacası karenin özellikleri ciddi anlamda bir sabitlik içeriyor. Ve öğrenilmeleri; hatta ezberlenmeleri hiç de zor değil. Tek ihtiyacınız olan biraz odaklanmak. O halde maddeler halinde gözden geçirmeye başlayalım.

Karenin Özellikleri

Karenin özellikleri arasında en belirgin olanı dört kenarının birbirine eşit uzunlukta olmasıdır. Bununla birlikte karenin dört açısı da dik olup her biri 90 derecedir. Eski adı murabba olan kare, aynı zamanda bireşkenar dörtgen ve dikdörtgendir. Bu geometrik şekillerin tüm özelliklerine sahiptir.

Kare Özellikleri

Karenin Özellikleri

Ancak bahsi geçen geometrik şekillerin tamamında karenin özellikleri bulunmaz. Maddeler halinde görebileceğiniz özellikler hakkında bilgi sahibi olursanız kare sorularının tamamını rahatlıkla çözebilirsiniz. O halde hemen gözden geçirelim:

• Karenin kenar uzunlukları birbirine eşittir.

• Karenin iç açılarının toplamı 360 derecedir.

• Karenin her bir iç açısı 90 derecedir. Yani bütün açıları dik açıdır.

• Bir dikdörtgenin kenar uzunlukları eşitse o dikdörtgen karedir. Bir eşkenar dörtgenin iç açıları birbirine eşit ise o eşkenar dörtgen bir karedir.

• Karenin alanı, bir kenarın kendisi ile olan çarpımıdır. Yani, karenin alanı, bir kenarın karesi şeklinde hesaplanır. Örneğin, bir kenar uzunluğu 5 santim olan bir karenin alanı 5 x 5 = 25’tir.

• Bir kenarı a olan karenin köşegen uzunluğu a√2 şeklinde belirtilmektedir. Yani bir kenarı 3 santim olan bir karenin köşegen uzunluğu 3√2 şeklindedir.

• Karenin iki köşegeni vardır ve bu köşegenler birbirini dik ortalar.

• Karenin köşegenlerinin kenarlarla yapmış olduğu açılar 45 derecedir.

• Karenin çevresi, bir kenarın 4 ile çarpılması şeklinde bulunmaktadır. Bir kenarı 6 santim olan bir karenin çevresi 6 x 4 = 24 şeklinde bulunmaktadır.

• Karenin köşegenlerinin uzunluğu birbirlerine eşittir.

• Karenin köşegenleri, aynı zamanda açıortaydır. Karenin kenarlarının orta noktalarını birleştirirsek yeni bir kare elde ederiz. Bu karenin alanı, büyük karenin alanının yarısı kadardır.

Kare Özellikleri

Kare özellikleri ile birlikte geometride en çok kullanılan şekildir. Genel olarak bakıldığında, özellikler bakımından pek çok geometrik şekle de benzerlik gösterebilir. Ancak aslına bakarsanız kendine has çok sayıda özelliği mevcuttur. Ve bunların bilinmesi büyük avantajlar sağlar.

O halde maddeler halinde, kare özellikleri nelerdir hemen anlatalım.

• Dört kenarı bulunan karenin her bir kenar uzunluğu diğerine eşittir.

• Karenin karşılıklı kenarları birbirlerine paraleldir.

• İç açıları toplamı 360 derece olan karede toplam dört açı bulunmaktadır. Bu açıların her biri 90derecedir.

• Karede iki köşegen bulunur. Bunlar aynı zamanda açıortaylardır. Uzunlukları birbirlerine eşittir.

• Karenin alanı, bir kenar uzunluğunun kendisiile çarpılması şeklinde bulunurç

• Karenin köşegenlerinin dört kesim noktası bulunup, her birinin açısı 90 derecedir.

• Karenin köşegenleri birbirlerini dik ortalarlar.

• Karenin çevresi, bir kenar uzunluğunun dört ile çarpılmasıyla bulunur.

Kare, bir düzgün çokgendir.

• Karenin, köşegenleri ile yaptığı açıların her biri 45 derecedir.

• Karenin ağırlık merkezi, köşegenlerinin kesiştiği noktadır.

Karenin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak, sizler için soru çözmenin kolaylaşması anlamına gelmektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yandex.Metrica Gizlilik Politikaları