Yağmur Sularıyla Beslenen Akarsular Ülkemizde Hangileridir?

Yağmur sularıyla beslenen akarsular, ülkemizde sayıca çok fazla olmaları dolayısı ile önemlidirler. Ve bu nedenle haklarında bilgi sahibi olmalıyız. BilgiBilgi içerisinde daha önce kar sularıyla beslenen akarsular hakkında bilgileri de sizlerle detaylı olarak paylaşmıştık

Yağmur sularıyla beslenen akarsular, o bölgenin yağış rejimine göre özellik gösterirler. Yani yağmur yağmayan bir akarsuyun suyu da yoktur… Bölgelerimize göre bu bilgileri detaylı olarak sizlere aktaracağız. Ancak biraz önce de söylediğimiz gibi, ülkemizdeki tüm akarsular olmasa da pek çok akarsu yağmur sularıyla beslenmektedir.

Yağmur Sularıyla Beslenen Akarsular

Yağmur sularıyla beslenen akarsular, yağmur yağarsa beslenirler. Bu akarsular, yağmur yağdığında, dağlardan ve kıyılardan akan sularla karışırlar. Bu duruma da akarsuyun yağmur suları ile beslenmesi adı verilmektedir.

Ülkemizde Yağmur Sularıyla Beslenen Akarsular

Yağmur Sularıyla Beslenen Akarsular

Büyük Menderes, Küçük Menderes ve Gediz, yağmur sularıyla beslenen akarsular arasında yer almakta ve örnek olarak gösterilebilmektedirler.

Ülkemizde Yağmur Sularıyla Beslenen Akarsular

Ülkemizde yağmur sularıyla beslenen akarsular, bölgelere göre şu şekilde sıralanabilirler.

• Akdeniz Bölgesindeki Akarsular: Buradaki akarsuların bazıları karstik kaynaklarla beslenir. Bunların haricindekiler yani yağmur suyuyla beslenen akarsular, kış aylarında, yataklarında oldukça yükselir. Hatta bazen taştıkları bile söylenebilir. Ama yaz aylarında, kurak olan Akdeniz bölgesindeki akarsularda su azalır. Hatta küçük olan akarsular kurur.

• Karadeniz Bölgesindeki Akarsular: Karadeniz iklimi genellikle yağışlıdır. Bu nedenle Buradaki akarsuların su seviyesi hemen hemen her ay aynıdır. Ama kar ve buz sularıyla beslenen akarsular bu bilgiye dahil değildirler.

Ege bölgesindeki akarsular ve Orta Anadolu bölgesindeki akarsuların da geneli yağmur sularıyla beslenen akarsular arasında yer almaktadır..

Ülkemizdeki yağmur sularıyla beslenen akarsular, genellikle boyu kısa, havzası dar akarsulardır. Ve bunların çoğu ulaşım için kullanılmaya elverişli değildirler. Ancak Bartın Çayı’nı bu genellemenin dışında tutmak gerektiğini de unutmamalıyız.

Genellikle doğu – batı yönlü aksalar dahi dalgalara paralel aktıklarını da bilmeliyiz. Aşındırma güçleri, yatak eğimleri ve akış hızları fazla olan bu akarsular aynı zamanda bol alüvyon taşırlar. Hidroelektrik enerji potansiyelleri oldukça yüksektir.

Bahsi geçen akarsu öxzelliklerinin bu şekilde olmasının en önemli nedeni, yükseltinin fazla olması ve yer şekillerinin engebeli olmasından kaynaklanmaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yandex.Metrica Gizlilik Politikaları