Organellerin Görevleri Nelerdir?

Bu yazımızda sizlere organeller hakkında bilgilerden söz ederek, organel nedir, organellerin isimleri nelerdir, organellerin görevleri nelerdir gibi soruların yanıtlarından söz etmeye çalışacağız. Siz de, hücreler için önemi çok fazla olan organeller hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız, zaman kaybetmeden detayların aktarımını sizler için gerçekleştirmeye başlayalım…

Organel Nedir?

Yerleri hücrelerin içi olan; burada ise, özelleşmiş, hücrenin yaşamsal faaliyetlerini devam ettirmesi adına gerekli görevleri üstlenmiş olan yapılara organel adı verilmektedir. Fransızca’da “-el” eki, küçültme ekidir. Organel, organın küçültülmüş halidir. Organlar vücudumuz için ne kadar gerekli iseler, organellerin de hücreler için o denli gerekli olduklarını bu nedenle belirtmemiz gerekmektedir.

Organellerin İsimleri Nelerdir?

Sitoplazma içerisinde bulunan organellerin isimlerini sizlere şu şekilde sıralayabiliriz.
• Çekirdek
• Mitokondri
• Kloroplast
• Endoplazmik Retikulum
• Ribozom
• Golgi Aygıtı
• Lizozom
• Koful
• Sentriyol
• Peroksizom

Organellerin isimleri sitoplazmadaki organeller için bu şekildedir. Ama ökaryot hücrelerde daha çok organel bulunduğunu da belirtmeliyiz.

Organellerin Görevleri Nelerdir?

Çekirdek: Çekirdeğin organel olmadığını belirten kaynaklar da bulunmakla birlikte, çeşirdek hücrenin beyni gibi işlem görmektedir. İçerisinde DNA; ve RNA bulunmaktadır. Hücrenin genetik materyali olarak bilinen bu iki kaynaktan dolayı, hücrenin genetik kodu çekirdek tarafından korunmaktadır. Hücre bölünmesinde, korunan genetik kod, yeni oluşan hücrelere de çekirdek sayesinde aktarılmaktadır.

Mitokondri: Her hücrede, ihtiyaç olduğu kadar bulunan mitokondri, hücrede oksijenli solunumu gerçekleştirmekte; ve bu sırada sindirilen besin maddelerini hücre için enerjiye çevirmektedir. Kısacası mitokondriyi, hücrenin enerji üretim merkezi olarak tanımlayabiliriz. Bununla birlikte, hücrede fazla bulunan Kalsiyum da mitokondri tarafından depo edilmektedir.

Kloroplast: Sadece bitki hücrelerinde bulunan organel olma özelliği ile kloroplast, bazı bakterilerde de yer almakta olup, fotosentezin gerçekleştiği organel olarak tanımlanabilmektedir.

Endoplazmik Retikulum. Çekirdeğin dış zarından bir uzantı olan endoplazmik retikulum, hücrenin içinde bulunan ağ yapısının oluşmasını sağlayan organel olarak tanımlanabilmektedir. Ribozom taşıması; ve taşımamasına göre iki çeşit olduğunu da belirtmek gerekir.

Ribozom: RNA; ve Protein moleküllerinden oluşmuş olan ribozomda, protein sentezi gerçekleşmektedir.

Golgi Aygıtı: Hücre içerisinde oluşturulan salgıların, sonrasında son şeklini alarak yoğun hale getirilip, sonrasında da hücre dışarısına çıkartılmak için hazır hale getirilerek depolanması görevlerinin golgi aygıtı tarafından üstlenildiğini belirtmemiz gerekmektedir.

Lizozom. Lizozom, bitki hücrelerinde bulunmamasının yanında, içeriğinde asit karakterinde enzimlerin bulunduğu organel olarak tanımlanmaktadır. Görevi, hücrenin içinde, ve dışında bulunan maddelerin, büyük moleküllerin, yaşlanmış olan hücrelerin parçalanmasını sağlamaktır. Aynı zamanda kemik yıkımına katkıda bulunur, sperm ucunda bulunarak yumurta zarının eritilmesine de katkı sağladığı belirtilmektedir.

Koful: Lizozomun zıttı olarak koful sadece bitki hücrelerinde bulunur; ve bitki hücrelerinde yer almayan lizozomun görevlerini üstlenmesi ile bilinir. Bunun yanında, koful, makro molekülleri sindirerek, bunların depolanmasını da sağlayan bir işlev üstlenmektedir.

Sentriyol: Hücre bölünmesi sırasında kromozomların tutunduğu iğ iplikçikleri sentriyol tarafından oluşturulmaktadır. Ancak, her hücrede bulunmadığını, bazı hücrelerde iğ iplikçiklerinin sitoplazma tarafından oluşturulduğunu da belirtmemiz gerekir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yandex.Metrica Gizlilik Politikaları